24/7 Emergency Service
ENG

Expert ERP

Giải pháp ERP thông minh

Giải pháp ExpertERP

Với kinh nghiệm nghiên cứu chuyên sâu về ERP tại nước ngoài, ExpertERP được phân tích, phát triển trên nền tảng của các hãng công nghệ hàng đầu thế giới như Microsoft; Google; Facebook; ….

Giải pháp ExpertERP vừa đáp ứng tiêu chuẩn, quy trình chuẩn tắc của thế giới, vừa linh hoạt, phù hợp với các chính sách và môi trường hoạt động đặc thù tại Việt Nam.

MÔ HÌNH EXPERT ERP MÔ HÌNH EXPERT ERP

MÔ HÌNH EXPERT ERP
“Công nghệ độc quyền Expert Studio, tối ưu và mạnh mẽ nhất để xây dựng hệ thống phần mềm ERP doanh nghiệp”
  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu quản lý đa dạng và đặc thù của doanh nghiệp.
  • Chuẩn hoá quy trình hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tin gọn, thiết thực, hiệu quả.
  • Doanh nghiệp vận hành trên 01 cơ sở dữ liệu duy nhất với thông tin xuyên suốt, liền mạch toàn bộ hoạt động.