24/7 Emergency Service
ENG

Khách hàng

EXPERTERP - Mô hình thành công

Liên hệ

Giải pháp

Phát hành phiên bản đầu tiên vào năm 2007, Giải pháp ExpertERP vừa đáp ứng tiêu chuẩn, quy trình chuẩn tắc của ERP thế giới, vừa linh hoạt, phù hợp với các chính sách và môi trường đặc thù tại Việt Nam.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn, triển khai của chúng tôi đã triển khai thành công cho rất nhiều doanh nghiệp: Bao bì Giấy – Nhựa; Xây dựng; May Mặc; Gỗ; Thương mại - Phân phối; …

Mô hình thành công Mô hình thành công

Chúng tôi tự hào vì đã tư vấn, triển khai thành công Giải pháp ExpertERP cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI

ExpertERP được xây dựng theo công nghệ tiên tiến, chuẩn mực quốc tế, vừa có tính linh hoạt, phù hợp với các chính sách, quy định và môi trường sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam. Mặt khác đội ngũ chuyên gia tư vấn, triển khai ERP của chúng tôi có kinh nghiệm triển khai thành công cho cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.