24/7 Emergency Service
ENG

Quản lý khách hàng

Thông qua hệ thống quan hệ khách hàng, các thông tin của khách hàng sẽ được cập nhật và được lưu trữ trong hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu. Nhờ một công cụ dò tìm dữ liệu đặc biệt, doanh nghiệp có thể phân tích, hình thành danh sách khách hàng tiềm năng và lâu năm để đề ra những chiến lược chăm sóc khách hàng hợp lý. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể xử lý các vấn đề vướng mắc của khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Một hệ thống CRM không chỉ giúp cho nhân viên Kinh doanh quản lý tốt công việc hàng ngày của mình từ: danh sách khách hàng, người liên hệ, chiến dịch, chỉ tiêu,... Hệ thống CRM còn giúp cho nhà quản lý biết được hoạt động hàng ngày của nhân viên kinh doanh, theo dõi tiến trình làm việc,... để từ đó có những phương án hỗ trợ kịp thời.

Hơn hết, hệ thống CRM giúp doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ lịch sử giao dịch của công ty với khách hàng, giúp cho công ty không bị mất khách khi nhân viên Kinh doanh nghỉ việc.

Với nền tản công nghệ hiện tại thì CRM có thể được sử dụng ở bất kỳ nơi đâu có internet, điều này giúp cho nhân viên Kinh doanh và nhà quản lý không bị bó buộc ở bất kỳ khôn gian làm việc nào

 

MỘT SỐ MÀN HÌNH GIAO DIỆN CỦA CRM

 

Tổng quan

Figure 1: Tính năng CRM

 

QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

Figure 2: Thông tin Khách hàng

 

Tổng quan

Figure 3: Ghi nhận & Theo dõi lịch sử làm việc