24/7 Emergency Service
ENG

Giải pháp erp

Giải quyết bài toán đặc thù ngành

Liên hệ

ExpertERP theo ngành

Với kiến thức và kinh nghiệm làm việc về Giải pháp Hoạch Định Nguồn Lực tại Châu Âu. Chúng tôi đã nghiên cứu, phát triển Giải pháp ExpertERP theo chuẩn mực quốc tế với quy trình vừa đáp ứng theo hướng đa ngành, vừa có thể giải quyết các bài toán đặc thù và yêu cầu quản lý chuyên sâu theo ngành nghề.

icon-arrow.png HIỆU QUẢ ÁP DỤNG

ExpertERP giải quyết triệt để các yêu cầu quản lý đặc thù của từng ngành

 

Giải pháp erp

 

Triển khai Giải pháp ExpertERP mang lại các lợi ích lớn cho doanh nghiệp:

- Chuẩn hoá toàn bộ quy trình hoạt động theo hướng tin gọn, thiết thực, hiệu quả.

- Áp dung chung 01 hệ thống duy nhất giúp dữ liệu không bị phân mảnh, cục bộ, góp phần gia tăng năng suất, chất lượng sản phẩm cũng được quản lý tốt hơn.

- Áp dung giải pháp tiên tiến, hiện đại cũng giúp doanh nghiệp phục vụ cho khách hàng, đối tác hiệu quả hơn, gia tăng uy tín và nâng tầm thương hiệu doanh nghiệp.

HIỆU QUẢ ÁP DỤNG

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRIỂN KHAI EXPERT ERP

Giải pháp erp