24/7 Emergency Service
ENG

Tổng quan

Với kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu về nghiên cứu, phân tích, phát triển Giải pháp Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp (ERP) tại Châu Âu. Chúng tôi xây dựng Giải pháp ExpertERP theo công nghệ tiên tiến, chuẩn mực quốc tế với quy trình vừa đáp ứng theo hướng đa ngành, vừa có thể giải quyết các bài toán đặc thù và yêu cầu quản lý chuyên sâu theo ngành nghề.

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, đã triển khai thành công cho nhiều doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa của ngành bao bì giấy tại Việt Nam. Giải pháp Quản lý tổng thể ExpertERP áp dụng cho toàn bộ hoạt động kinh doanh – sản xuất của doanh nghiệp, nhờ áp dụng trên một nền tảng duy nhất về hệ thống, phần mềm và cơ sở dữ liệu nên luồng dữ liệu thông tin đảm bảo tính xuyên suốt, liền mạch, tức thời, chính xác. Cho phép truy cập dữ liệu và thống kê, báo cáo tức thời, “Mọi lúc – Mọi nơi – Trên mọi thiết bị”, hỗ trợ Ban Lãnh Đạo ra quyết định kịp thời, đúng đắn.

Tổng quan

 

“Công nghệ độc quyền Expert Studio, tối ưu và mạnh mẽ nhất để xây dựng hệ thống phần mềm ERP doanh nghiệp”

  • Đáp ứng tất cả các yêu cầu quản lý đa dạng và đặc thù của doanh nghiệp.
  • Chuẩn hoá quy trình hoạt động của doanh nghiệp theo hướng tin gọn, thiết thực, hiệu quả.
  • Doanh nghiệp vận hành trên 01 cơ sở dữ liệu duy nhất với thông tin xuyên suốt, liền mạch toàn bộ hoạt động.
  • Hiệu quả tài chính và phi tài chính mang về cho doanh nghiệp cao hơn nhiều giá trị đầu tư.