24/7 Emergency Service
ENG

Thương mại - Phân phối Thương mại - Phân phối

Chúng tôi tự hào vì đã tư vấn, triển khai thành công Giải pháp ExpertERP cho nhiều doanh nghiệp Việt Nam và FDI

ExpertERP được xây dựng theo công nghệ tiên tiến, chuẩn mực quốc tế, vừa có tính linh hoạt, phù hợp với các chính sách, quy định và môi trường sản xuất - kinh doanh tại Việt Nam. Mặt khác đội ngũ chuyên gia tư vấn, triển khai ERP của chúng tôi có kinh nghiệm triển khai thành công cho cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước.