24/7 Emergency Service
ENG

ERP cho quản lý dự án thi công

Triển khai giải pháp Quản Trị Tổng Thể và Chuyên Sâu cho Ngành Quản Lý Dự Án và Thi Công là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp Quản Trị Dự Án và Thi công Công Trình.

QUẢN TRỊ TỔNG THỂ EXPERTERP CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG

Triển khai giải pháp Quản Trị Tổng Thể và Chuyên Sâu cho Ngành Quản Lý Dự Án Thi Công là một thách thức lớn cho các doanh nghiệp Quản Trị Dự Án Thi công Công Trình.

Sau thời gian tìm hiểu và làm việc, vừa qua GMC và ExpertERP tự hào là nhà cung cấp giải pháp được lựa chọn triển khai Hệ thống ERP Quản Trị Tổng Thể và Chuyên Sâu cho một trong những nhà thầu Chính về M&E cho tập đoàn VinGroup, có kinh nghiệm triển khai và thi công các hệ thống lắp đặt cho các khách hàng lớn tại Việt Nam và Đông Nam Á như: VINGROUP, COCACOLA,DEHEUS, ACB Bank, The World Bank,....

GMC Tư Vấn Tổng Thể và Triển khai các hạng mục sau:
- Quản Lý Dự Án.
- Quản Lý Đấu Thầu Dự Án
- Quản Lý Cung Ứng Dự Án
- Quản Lý Thi Công Lắp Đặt
- Quản Lý Kho
- Kế toán Tài Chính
- Nhân Sự Tiền Lương và KPI

Kế hoạch dự án sẽ GoLive trong tháng 10/2019.

QUẢN TRỊ TỔNG THỂ EXPERTERP CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN THI CÔNG