24/7 Emergency Service
ENG

ExpertERP tổng thể cho ngành hospitality

GIẢI PHÁP EXPERT ERP TỔNG THỂ CHO NGÀNH HOSPITALITY

 

Hospitality là một lĩnh vực đang phát triển mạnh không chỉ tại Việt Nam và còn ở nhiều nơi trên thế giới

Thông thường, với lĩnh vực này khách hàng cần đầu tư 2 giải pháp front-end và back-end riêng biệt từ các nhà cung cấp khác nhau và tốn công cho việc tích hợp dữ liệu để quản lý.
Vừa qua, GMC được chọn là nhà cung cấp giải pháp tổng thể bao gồm cả phần front-end và back-end cho An Lan Hospitality. Hiện tại An Lan đang điều hành 3 nhà hàng cao cấp và kế hoạch phát triển mạnh trong tương lai.

AN LAN HOSPITALITY

Với giải pháp tổng thể từ GMC, An Lan được đầu tư các Module của ExpertERP như sau:

AN LAN HOSPITALITY

  • Hệ thống POS dùng cho các hoạt động của nhà hàng: order, bill, thanh toán,...
  • Phân hệ CRM quản lý khách hàng
  • Phân hệ Mua hàng quản lý việc mua hàng hàng ngày
  • Phân hệ Tồn kho nhằm giúp quản lý và kiểm soát tối ưu việc tồn kho
  • Phân hệ Kế toán quản trị toàn bộ hoạt động tài chính,đáp ứng nhu cầu báo cáo nội bộ & nhà nước

Với giải pháp tổng thể từ GMC, An Lan tối ưu được việc làm việc với nhiều nhà cung cấp và tiết kiệm thời gian cho việc tích hợp từ đó hạn chế các sai sót, giúp nâng cao năng lực quản trị.