24/7 Emergency Service
ENG

Lễ Ký Kết và Khởi động dự án tư vấn và triển khai giải pháp quản lý chuyên sâu ngành sản xuất gỗ nội thất ExpertERP cho công ty TNHH Sản xuất Phan Lê.

Sau thời gian làm việc với các đơn vị tư vấn ERP trong và ngoài nước nhằm tìm kiếm một Giải pháp ERP giải quyết bài toán chuyên sâu cho ngành gỗ & sản xuất nội ngoại thất. Cuối cùng Công ty TNHH Sản Xuất Phan Lê đã quyết định chọn lựa Giải pháp hoạch định nguồn lựa doanh nghiệp Expert ERP của Công ty CP Giải Pháp Phần Mềm GMC.

 

Vào lúc 9h sáng thứ ba - 01/03/2022 - tại văn phòng nhà máy đã diễn ra Lễ ký kết & Khởi động dự án: “Tư vấn & Triển khai Giải pháp hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Expert ERP” cho Phan Lê.

Dự án dự kiến triển khai trong thời gian 04 tháng với toàn bộ các phân hệ Expert ERP từ khâu Bán hàng - Mua hàng - Tồn kho đến khâu Lập kế hoạch - Quản lý sản xuất - Quản lý nhân sự, tiền lương cho đến Quản lý kế toán, tài chính - Báo cáo quản trị & thuế.